Sistemul nervos (latină Systema nervosum ) coordonează activitatea muşchilor, monitorizează organele, primeşte şi prelucrează informaţiile primite prin organele de simţ şi iniţiază acţiuni. Cu alte cuvinte sistemul nervos este responsabil pentru menţinerea homeostaziei (echilibrul intern al corpului). Elementele principale ale sistemului nervos sunt neuronii şi celulele gliale (cu rol de susţinere şi de protecţie). Cu cât urcăm pe scara de evoluţie a organismelor, sistemul nervos devine tot mai complex, iar posibilităţile lui de a recepţiona, interpreta şi reacţiona corespunzător informaţiilor din mediul înconjurător sunt tot mai perfecţionate.

Activitatea sistemului nervos se realizează prin actul reflex (procesul fiziologic de răspuns la un stimul care acţionează asupra unui anumit câmp receptor). Aşadar, la stimulii sosiţi din mediul extern sau intern, sistemul nervos dă un raspuns rapid şi adecvat. Acest răspuns se numeşte act reflex. Substratul său anatomic este arcul reflex, constituit din receptor, calea aferentă, centrul reflex, calea eferentă şi efectorul.

Sistemul nervos central (SNC) ocupă cea mai mare parte a sistemului nervos, şi împreună cu sistemul nervos periferic, îndeplineşte funcţia de control al comportamentului. Dezvoltările din anii '50 din domeniul ciberneticii, au fost adoptate si de neuroştiinţe, astfel încât SNC este văzut ca un sistem care are rolul de a procesa informaţii (senzoriale) şi de a genera un comportament.

Neuronii sunt o clasă de celule specifice pentru sistemul nervos. Neuronul este o celulă adaptată la recepţionarea şi transmiterea informaţiei, unitatea elementară (celulară), embriologică, anatomică, funcţională, trofică şi metabolică a sistemului nervos. Conceptul de neuroni, ca unitate principală a sistemului nervos a fost introdusă de anatomistul spaniol Santiago Ramón y Cajal. El a arătat ca neuronii sunt celule individuale care comunică între ele. O contribuţie fundamentală la cunoaşterea celulei nervoase în stare normală şi patologică a constituit-o la vremea sa grandioasa monografie a lui Gheorghe Marinescu.