Monografia orașului Lipova       În partea de vest a țãrii noastre, aici unde se întâlnesc munții, dealurile și câmpia, este un loc binecuvântat de Dumnezeu, care, atât de darnic cu întreaga naturã, i-a fãcut pe strãmoși sã îndrãgeascã aceste plaiuri și sã se stabileascã in aceste pãrþi de lume. Contrastul dintre formele de relief, prezenþa Mureșului și manifestarea unor fenomene pe cât de diferite, pe atât de unite prin înlãnțuirea lor și condiționarea reciprocã, aceasta constituie unicitatea locului în care a apãrut Lipova. Orașul este așezat in locul unde Mureșul își pãrãsește ultimul sșu defileu din întreg cursul de la izvor la vãrsare.

       Lipova (în maghiară Lippa, în germană Lippa) este un oraș în județul Arad, regiunile Banat și Crișana, România, alcătuit din reuniunea a trei vechi localități: Radna și Șoimoș, pe malul drept al Mureșului, și Lipova pe malul stâng al acestuia. Are o populație de 10.313 locuitori (2011).

       Prima atestare documentară a orașului Lipova datează din anul 1314 sub denumirea de Lipva. În anul 1324 așezarea este menționată sub denumirea de castellanus de Lypua, topic ce reflectă caracterul fortificat al așezării de la acea vreme.