TITLUL PROIECTULUI:

"We live and experience Europa - A variety of methods for a life in Europe that tackes many shapes"
"Noi trăim și experimentăm Europa - O varietate de metode pentru o viață în Europa care ia multe forme"

Acțiunea cheie 2
COOPERAREA PENTRU INOVARE ȘI SCHIMBUL BUNELOR PRACTICI

Obiectivul principal al proiectului: schimbul de bune practici
Perioada de implementare:14.10.2018 - 13.10.2020
Durata proiectului:  24 de luni

Main objective of the project: Exchange of Good Practices
Project Title: We live and experience Europe - A variety of
methods for a life in Europe that takes many shapes
Project Acronym: We live and experience Europe
Project Start Date:  14-10-2018
Project Total Duration: 24 months
Project End Date: 13-10-2020

PRIORITATEA ORIZONTALĂ:

Consolidează recrutarea, selecția și inducerea celor mai buni candidați potriviți pentru ocupația de profesor, precum și acțiuni care susțin promovarea de înaltă calitate și predare inovatoare  în toate sectoarele educaționale, formare și muncă pentru tineri. Programul va sprijini dezvoltarea profesională a educatorilor (profesori, tutori, mentori, antrenori, etc.) și lucrătorilor pentru tineret, în special în ceea ce privește abandonul școlar, cursanții din medii defavorizate, diversitatea în colectivele de elevi din clasă, utilizarea de noi metode și instrumente de predare, în alte contexte , învățarea bazată pe muncă și învățarea informală.

Project members are:

Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Städte Region Aachen, Deutschland(DE)
Kouvolan kaupunki (City of Kouvola), Finland (FN)
"    CIPFP Mislata, Spain (SP)
Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey (TR)
Liceul Atanasie Marienescu Lipova, Romania (RO)


Erasmus+